Home Locals - Norrköpings kommun Förbättrade betyg i årskurs 9

Förbättrade betyg i årskurs 9

0
Förbättrade betyg i årskurs 9

Den första preliminära sammanställningen av höstterminens betygsstatistik är klar. Sammantaget visar resultaten för årskurs 9 på en förbättring jämfört med förra året.

Statistiken omfattar elever i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor. Analysen av den visar att 70 procent av eleverna har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat för samma period förra året var 68 procent. Meritvärdet har förbättrats till 200 poäng i jämförelse med föregående års 194 poäng. Vanligtvis höjs betygsresultaten ytterligare under vårterminen, och därmed också andelen behöriga fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker i juni efter att slutbetygen är satta.

– Vi ser nu att vi lyckats vända den negativa trenden vilket är mycket positivt. Men fortsatt fokus på resultat gäller i Norrköpings skolor, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Analysen av betygsstatistiken kommer att fortsätta gällande hela kommunen och för de olika årskurserna, och kommer även att gå ner på enhetsnivå. Arbetet med att förbättra undervisningen, utmana varje enskild elev och på sikt få alla behöriga till gymnasiet fortsätter under vårterminen.

– Jag är väldigt stolt för det här kvittot på vårt arbete. Resultathöjningen visar på att våra lärares strävan att hela tiden utveckla undervisningen och möta varje elev har lönat sig, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Kontaktpersoner:
Olle Johansson (S)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

________________________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!