Home Locals - Norrköpings kommun Lyckat resultat på extratjänster i Norrköpings kommun

Lyckat resultat på extratjänster i Norrköpings kommun

0
Lyckat resultat på extratjänster i Norrköpings kommun

Under 2017 har Norrköpings kommun gjort ett mycket gott resultat genom att få ut 200 personer i en extratjänst. Av de totalt 530 extratjänsterna i hela regionen står Norrköpings kommun för närmare 40 % av dessa.

Under 2017 fick arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i uppdrag att göra det möjligt för fler personer att få en extratjänst inom kommunen. En extratjänst är en möjlighet för de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden, det vill säga långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har under året, tillsammans med övriga kontor i kommunen, jobbat för att få ut fler personer i en extratjänst och resultatet är mycket positivt. Under 2017 har 200 personer fått en extratjänst, vilket är cirka 40 % av regionens totala extratjänster. Även jämfört med likvärdiga kommuner på nationell nivå toppar Norrköping med antalet personer i extratjänster.

– Det är mycket glädjande att arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, tillsammans med övriga kontor i kommunen, har lyckats ge 200 av de personer som står längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig egen försörjning genom en extratjänst, säger Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Många olika verksamheter inom kommunen har tagit emot en person i en extratjänst. Det innebär att Norrköpings kommun får en bra spridning på arbetsplatser, både inom de så kallade mjuka och hårda sektorerna.

– I och med vår stora spridning och variation på arbetsplatser så kan vi erbjuda de personer, som har en extratjänst en mycket god möjlighet att hitta en ingång på arbetsmarknadensom passar dem, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

– Orsaken till att vi har lyckats så bra med extratjänster i Norrköpings kommun beror på en god samverkan och en gemensam kraft inom kommunen samt ett gott samarbete med arbetsförmedlingen, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktperson:
Pernilla Thott-Ljung
Titel: kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Telefon: 011-15 10 88

Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Matilda Jonsson (S)
Titel: ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Telefon: 070-404 97 81
______________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!