Home Locals - Norrköpings kommun Det blir en ny bro över Motala ström

Det blir en ny bro över Motala ström

0
Det blir en ny bro över Motala ström

Under tekniska nämndens sammanträde idag fattades enhälligt beslutet att Femöresbron kommer att ersättas med en ny bro. Nämnden beslutade också att den nya bron ska utformas så nära den gamla Femöresbrons utseende och utformning som möjligt.

– Det är viktigt att vi får en ny bro som passar in i miljön och som Norrköpingsborna kan känna stolthet över, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande. Det är bra att vi nu har inriktningen klar så att vi kan gå vidare i processen och på det viset få en bro på plats så snart som möjligt.

I beslutet har nämnden beaktat såväl lagstiftning kring tillgänglighet, som dagens krav på byggnation och klimatanpassning. Nämnden beslutade också att det den nya bron ska utformas utifrån dagens krav men konstrueras med hänsyn till kulturhistoriska och arkitektoniska värden, och så nära den gamla Femöresbrons utseende och utformning som möjligt.

– Vi vet att Femöresbron har varit en kär bro för Norrköpingsborna, och fyllt en stor funktion i promenadstråket runt Åbackarna. Genom beslutet säkerställer vi att promenadstråket åter kommer att tas i bruk, och dessutom kommer kunna nyttjas av ännu fler personer, säger Karin Jonsson (C).

Tekniska kontoret har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag åt Tekniska nämnden på den nya bron. Förslaget ska omfatta dess utseende, utformning och kostnader.

Kontakt:
Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden
Telefon: 073-205 42 60

__________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!