Tre kontor blir ett

På förmiddagen den 24 januari samlades medarbetare på bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret för att få information om förslaget att slå ihop kontoren till ett kontor. Enligt förslaget, som kommer att skickas till kommunstyrelsen under våren, ska omorganisationen börja gälla från den 1 januari 2019.

Norrköping är inne i en stor utveckling. Framåt i tiden väntar bland annat Ostlänken och de projekt som höghastighetsjärnvägen medför såsom kraftig befolkningstillväxt, företagsetableringar och digitalisering som skapar såväl möjligheter som utmaningar för kommunen. Det ställer fler och nya krav på kommunens organisation och arbetssätt.

De tre kontoren, som huserar i förvaltningshuset Rosen, har gemensamt drivit SESAM-projektet för att bli mer samordnade och effektiva i sättet att arbeta. SESAM avslutas den 31 januari 2018 och en sammanslagning av dessa tre kontor kommer att bli ett logiskt steg i fortsättningen efter projektet.

Enligt förslaget till kommunstyrelsen ska den nya organisationen vara klar den 31 oktober 2018 och börja gälla från den 1 januari 2019. Ansvaret för att leda arbetet med sammanslagningen blir stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn, som ingår i en styrgrupp tillsammans med Leif Lindberg, teknisk direktör, och Anna Amrén, chef för bygg- och miljökontoret.

Projektet kommer att genomföras utifrån ledorden delaktighet, engagemang och transparens. Samtliga medarbetare erbjuds att vara med i arbetet och ges möjligheter att komma med synpunkter.

Frågor hänvisas till respektive kontorschef.

Kontaktpersoner:
Hans Revenhorn
Titel: stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 073-020 23 36

Leif Lindberg
Titel: teknisk direktör
Telefon: 073-049 92 00

Anna Amrén
Titel: chef bygg- och miljökontoret
Telefon: 073-020 13 01

Martin Andreae
Titel: kommundirektör
Telefon: 073-020 28 58

_________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!