Home Locals - Norrköpings kommun Kontaktcenter ska förbättra kommunens service

Kontaktcenter ska förbättra kommunens service

0
Kontaktcenter ska förbättra kommunens service

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting resultatet från undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 2017. Ett identifierat förbättringsområde för Norrköpings del finns i tillgängligheten för kommuninvånarna, där resultaten behöver höjas. Just nu pågår arbetet med att skapa ett nytt kommungemensamt kontaktcenter, som har till syfte att förbättra kommunens service och tillgänglighet.

Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel får ett direkt svar på en enkel fråga via telefon? Och hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande på telefon?

Dessa tre frågor handlar om kommunens tillgänglighet och ingår i SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2017, som presenterades den 24 januari. 260 svenska kommuner har deltagit i undersökningen, som översiktligt mäter flera av kommunernas verksamhetsområden ur ett medborgarperspektiv. På SKL:s hemsida finns hela KKiK 2017 att hämta.

Resultaten från Norrköping visar att 88 procent av kommuninvånarna får svar inom två dagar när de ställer en enkel fråga per e-post, vilket är strax över medelvärdet på 86 procent. En betydligt lägre andel, 38 procent, får ett direkt svar från kommunen på en enkel fråga via telefon. Medelvärdet för hela landet är 51 procent. 69 procent anser sig ha fått ett gott bemötande på telefon när de ställt en enkel fråga till kommunen, och även här ligger Norrköping under medelvärdet på 81 procent. 

– Det är alldeles för låga siffror för en kommun som Norrköping. Vi ska ligga i topp gällande service och bemötande och det är precis det som det nya kontaktcentret syftar till, säger Jennifer Benckert, projektledare och blivande enhetschef för Kontaktcenter.

Kontaktcenter kommer att ta emot frågor och synpunkter från kommuninvånarna samt guida dem rätt i olika ärenden. En huvudambition är att man ska få svar direkt och slippa slussas runt till olika instanser inom kommunen. Ett telefonnummer och en plats gäller oavsett vilken fråga man har.

Kontaktcenter öppnar måndag den 2 juli på Trädgårdsgatan 21, på bottenplanet av förvaltningshuset Rosen.

Kontaktperson
Jennifer Benckert
Titel: projektledare och blivande enhetschef för Kontaktcenter
Telefon: 011-15 27 59 eller 072-597 41 88

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!