Home Locals - Norrköpings kommun Måltidsvän ska få färre att behöva äta ensamma

Måltidsvän ska få färre att behöva äta ensamma

0
Måltidsvän ska få färre att behöva äta ensamma

I dag på alla hjärtans dag har vård- och omsorgsnämnden beslutat att införa Måltidsvän – en möjlighet för personer som är 67 år eller äldre att få sällskap vid måltiden. Projektet Måltidsvän i Norrköping är ett samarbete mellan kommunen och Röda Korset och Frivilligcentralen med syfte att öka matglädjen och minska ensamhet.

Måltidsvän är ett koncept där en äldre person regelbundet får sällskap av en frivillig under en måltid. De kan välja att tillsammans laga och äta maten hemma hos den äldre personen, alternativt gå ut och äta på restaurang eller vid någon av kommunens träffpunkter som serverar lunch. Konceptet kommer ursprungligen från Danmark där ”spiseven” har bedrivits med gott resultat och spridit sig till svenska kommuner.

Var tionde äldre person upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och ännu fler besväras ofta av ensamhet, enligt Socialstyrelsen. Undernäring är ett stort problem bland den äldre delen av befolkningen och omkring 40 000 personer inom äldreomsorgen i Sverige bedöms vara drabbade av eller befinna sig i riskzonen för undernäring. Maten och måltiden är viktig, men inte bara för att tillgodose behovet av näring utan också för att höja livskvaliteten.

I dag har vård- och omsorgsnämnden tagit beslut om att införa Måltidsvän i Norrköpings kommun.

– Syftet är att färre ska behöva äta ensamma, en måltidsvän ökar känslan av gemenskap och trivsel vid måltiden. Det kan leda till ökad aptit och därmed ska förhoppningsvis Måltidsvän motverka både isolering och undernäring hos äldre personer, säger Maria Tladi Lindquist, måltidsinspiratör i Norrköpings kommun.

– Det känns väldigt bra att vi har fattat det här beslutet. Inte minst i dag, på alla hjärtans dag, då många väljer att dela en måltid med någon som nära. Alla har inte den möjligheten och för dem kan Måltidsvän få stor betydelse. Men man behöver inte känna sig ensam för att säga ja till en måltidsvän, det räcker att man vill ha lite sällskap ibland, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Genomförandet av projekt Måltidsvän är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Röda Korset och Frivilligcentralen. Den som vill bli måltidsvän anmäler sitt intresse till Röda Korset eller Frivilligcentralen. Måltidsvänner får en utbildning och matchas därefter med seniorer, som i sin tur anmält att de vill ha en måltidsvän. Den som blir måltidsvän får maten betald, eventuell reseersättning och förväntas ta minst ett uppdrag i månaden.

Kriterierna för att få en måltidsvän är att man ska ha fyllt 67 år och bekostar sina egna måltider, men inga andra krav ställs.

Projektet börjar den 1 mars 2018 och pågår till den 30 juni 2019.

Kontaktpersoner
Maria Tladi Lindquist
Titel: måltidsinspiratör, vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 66 14

Liselotte Landerdahl
Titel: sakkunnig, vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 10 89

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 011-15 11 52 eller 076-762 03 53

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75