Home Locals - Norrköpings kommun Två av företagen i Eget val inom hemtjänsten startar inte imorgon

Två av företagen i Eget val inom hemtjänsten startar inte imorgon

0
Två av företagen i Eget val inom hemtjänsten startar inte imorgon

Sedan november har hemtjänsttagare haft möjlighet att välja en privat hemtjänstutförare inför starten av Eget val inom hemtjänsten imorgon 27 februari, men alla som gjort ett val kommer inte få sin nya utförare då. Två av företagen som tidigare godkänts uppfyller i nuläget inte kraven. V.O.S. Östergötland AB (Vionord Omsorg & Service) och Inspirera Hemtjänst AB kommer inte att få påbörja sina uppdrag. Hemtjänsttagarna får fortsätta med kommunens hemtjänst, eller erbjuds att välja ett annat företag där det är möjligt.

– För att säkerställa tryggheten och kvaliteten för våra hemtjänsttagare kontrollerar och granskar vi kontinuerligt våra hemtjänstutförare, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

– Att företag som förut visat sig godkända inte längre uppfyller kraven är mycket tråkigt. Men det räcker inte med god kvalité på vård och omsorg för att vara utförare i vår kommun, man måste också vara ett stabilt och formellt fungerande företag. Det är mycket beklagligt att de som varit inställda på en viss utförare nu måste välja på nytt, och att konsekvensen också blir att alla kommundelar inte har valmöjligheter i och med detta, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Samtliga sju företag uppfyllde kraven som ställdes när de godkändes i höstas, men nu har situationen förändrats för två av dem.

Fem personer har valt V.O.S. Östergötland AB (Vionord Omsorg & Service). Utifrån att det bildats ett lokalt företag för utförandet i Norrköping så har företaget ännu inte en godkänd F-skattsedel. Företaget har nu ansökt om F-skattsedel, men får inte påbörja sina uppdrag i Norrköping förrän den godkänts av Skatteverket.

19 personer har valt Inspirera Hemtjänst AB. Företaget har på kort tid fått sämre ekonomi. De har skickat in en åtgärdsplan till Upphandlingscenter där de förklarat hur problemen uppstått och vad man gör för att komma till rätta med dem. De kan inte starta som planerat på tisdag men har möjlighet att åtgärda problemen senast 14 mars, annars avslutas avtalet då.

För att säkerställa tryggheten hos våra hemtjänsttagare kommer alla godkända hemtjänstutförare kontrolleras av Upphandlingscenter minst varje kvartal. Företagen kommer också att följas upp och utvärderas av vård- och omsorgskontorets beställnings- och uppföljningsenhet regelbundet för att säkerställa att de fortsätter uppfylla kraven som är ställda i avtalet.

Myndighetsutövningens biståndshandläggare kommer dessutom att göra individuella uppföljningar med hemtjänsttagarna för att se så det inte uppstår brister i hur uppdragen utförs.

Kontaktpersoner:
Magnus Johansson
Titel: vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16 eller 073-020 23 00

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 011-15 11 52 eller 076-762 03 53

__________________________________________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69