Home Locals - Norrköpings kommun Information inför stadsplaneringsnämnd 17 april

Information inför stadsplaneringsnämnd 17 april

0
Information inför stadsplaneringsnämnd 17 april

Start av Inre hamnens andra etapp
Inre hamnen har väckt ett stort intresse lokalt och nationellt. När etapp 1 nu går mot antagande och genomförande är förslaget att stadsplaneringsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för projektets andra etapp.

Fyra av de bolag som äger eller har förvärvat mark i etapp 2 vill sätta igång arbetet och har sedan tidigare lämnat in ansökan till stadsbyggnadskontoret om att påbörja planläggning. Det är idag Mattssons Fastighetsutveckling AB, Eklöfs Fastighets AB, Nova Fastighetsförvaltning AB och Riksbyggen som äger och vill utveckla sina fastigheter i etapp 2. Flera markförvärv och aktiva byggherrar är på gång.

Ungefär hälften av marken i etapp 2 ägs av kommunen, och den kommer i stor utsträckning att tilldelas privata aktörer som kan utveckla nya bostäder, kontor eller andra verksamheter i Inre hamnen. Inom etapp 2 ska det även göras plats för flera av de funktioner som behövs för stadsdelen, som förskolor. Inom etapp 2 planeras också för en aktivitetspark – ett grönt stråk som sträcker sig mellan den framtida stadsparken i Johannisborg och den nya parken med kanaler och publika bad i etapp 1.

Utvecklingen av Inre hamnen är en del av den stora stadsutveckling som kommer att ske kring det nya resecentrumet och projektet planeras vara helt färdigställt innan Ostlänken tas i bruk. Under stadsplaneringsnämndens möte den 17 april förväntas beslut om att ta fram en ny detaljplan för projektets andra etapp att tas.

Torshagshuset i Åby kan inom några år bli boende
Inför stadsplaneringsnämndens nästa möte är Norrköpings kommun positiva till att industriområdet Torshag 5:5 i Åby utvecklas till boende och verksamheter som inte är störande i kombination med ett visst publikt inslag. Hantverksbod och café i kombination med de natursköna omgivningarna och den historiska miljön skulle kunna bidra till en målpunkt i Åby. Nya bostäder och hotell/vandrarhem är andra visioner inom området.

De nya användningarna ska prövas i detaljplan och olika utredningar kommer göras i samband med planarbetet för att säkerställa lämpligheten.Detaljplanearbetet bedöms stämma överens med Översiktsplan för staden (2017) där Åby är en utpekad prioriterad utvecklingsort. Under stadsplaneringsnämndens möte den 17 april förväntas beslut om planbesked för fastigheten Torshag 5:5 i Åby att tas.

För nedladdningsbara bilder, se Relaterat/Bilder & Videor.

Kontaktpersoner:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: ordförande i stadsplaneringsnämnden
Telefon: 070-628 59 28

Linda Gårlin (Inre hamnen, etapp 2)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 79 02

Anna Vernersson (Torshag 5:5)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 10
__________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!