Nya spår på Värmlandsgatan

Norrköpings kommun ska byta ut spårvagnsspåret på Värmlandsgatan. Under samma period kommer Norrköping Vatten och Avfall på att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden, så att området inte ska behöva grävas upp två gånger. Under den tid som arbetet utförs kommer framkomligheten att begränsas. Själva spårarbetet inleds den 16 april.

För att minska påverkan på trafiken planeras arbetet att utföras i två etapper. Första etappen omfattar den delen av Värmlandsgatan som sträcker sig från Norra promenaden till Bråbogatan. Etapp två omfattar sedan delen från Bråbogatan till Hagaskolan.

Under varje etapp stängs motortrafiken av på den berörda delen av Värmlandsgatan, samt tillhörande tvärgator. Gående och cyklister kommer dock delvis att kunna använda Värmlandsgatans trottoarer under byggtiden. Eftersom arbetet under etapp ett sträcker sig från Norra promenaden innebär det att promenaden också kommer att behöva stängas av.

– Tyvärr väntas påverkan på trafiken bli stor, särskilt för de boende i området. Samtidigt är det viktigt att spåret byts ut eftersom det är utslitet. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter, samtidigt som vi hoppas på viss förståelse för att arbetet måste utföras, säger Fredrik Melefors, projektledare.

Byggstängsel kommer att sättas upp runt arbetsområdet. Under etapp ett uppförs en gångbro vid Enebygatan, och vid Bråbogatan skapas en grusad gångväg för att öka framkomligheten. För att säkra en extra väg för exempelvis blåljustrafik tas pollarna bort från den cykelväg som finns i området. Under arbetets gång kommer ett tillgänglighetsarbete utföras vid utvalda hållplatser. En spårbreddning kommer även att ske för att redan nu anpassa spåren för framtida spårvagnar.

Spårarbetet påbörjas måndagen den 16 april. I och med att spårvagnstrafiken stängs av kommer ersättningsbussar att sättas in. Arbetet med etapp ett väntas vara klart omkring vecka 28 om allting går som planerat. Hela projektet bedöms sedan kunna slutföras till tidig höst 2018. Eftersom många kommer att beröras satsar man på att utföra arbetet så snabbt som möjligt; bland annat är det konstant bemanning under hela semestern. Entreprenör för både spårarbeten och VA-arbeten är Skanska.

Mer information:
Löpande information gällande arbetet på Värmlandsgatan kommer att läggas ut på Norrköpings kommuns webbplats

Information om avstängning av vatten ges till boende av Norrköping Vatten och Avfall, samt återfinns på Norrköping Vatten och Avfalls webbplats

Östgötatrafikens information om hur kollektivtrafiken återfinns som bifogat material längst ned i pressmeddelandet. Mer information finns även att hitta via Östgötatrafikens webbplats

Etapp två:
Mer information om etapp två kommer i samband med att den ska inledas, eftersom det i dagsläget inte är helt klart hur trafiken då kommer att påverkas.

Kontakt:
Fredrik Melefors
Titel: projektledare
telefon: 0708-44 05 46

______________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör Norrköpings kommun
Telefon: 0730-20 17 18

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!