Undersökningen av hur Norrköpings parker och grönområden används och upplevs är klar

Norrköpingsborna har via en enkät och i över 400 intervjuer gett svar på hur de använder Norrköpings grönområden och parker! Detta har bidragit till en sociotopkartering som även visar hur dessa områden kan utvecklas.

Stadens parker och naturområden har inventerats av en landskapsarkitekt och över 400 Norrköpingsbor har intervjuats. Alla kommuninvånare har även getts möjlighet att svara på en webbenkät.

Sociotopkarteringen beskriver hur stadens grönområden används och upplevs. Den presenterar även ett stort antal utvecklingsförslag, som kommer att vara till stor nytta flera år framöver i kommunens arbete med att skapa attraktiva utemiljöer för alla invånare.

Norrköpingsborna uppskattar stadens parker och naturområden och några exempel på särskilt uppskattade platser är lekplatsen i Vilbergsparken, Norra kajen, Kvarnbergsskogen och Strömparken. Utvecklingsmöjligheter som kommit fram är exempelvis mer sittplatser och utökad skötsel.

Sociotopkarteringen kommer att användas för att göra prioriteringar av framtida satsningar och skötselåtgärder i stadens parker och naturområde. Karteringen kommer även att användas som ett kunskapsunderlag för framtida stadsutveckling, till exempel när nya detaljplaner ska tas fram och i kommunens arbete med att ta fram en grönstrukturplan. Planen ska visa stadens viktigaste parker och naturområdena idag och i framtiden.

– Norrköpingsborna har varit hjälpsamma och bidragit med sina kunskaper. Vi har fått in ett jättebra underlag som vi kan använda i vår planering flera år framöver, säger landskapsarkitekten Carolina Olsson.

Sociotopkarteringen har pågått sedan 2014 och redan under arbetets gång har karteringen lett till förbättringar och åtgärder. Bland annat kommer Pryssgårdsparken under året att få ett nytt promenadstråk med belysning, en ny lekpark och en ny damm.

En sociotop är en avgränsad plats där människor vistas och gör olika aktiviteter. En plats för människor helt enkelt. Sociotopvärden visar platsens olika upplevelse- och/eller aktivitetsvärden som sedan sammanslaget beskriver platsens sociala värden.

Kontaktperson:
Carolina Olsson
Titel: landskapsarkitekt
Telefon: 011-15 27 07
­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!