Home Locals - Norrköpings kommun Långsiktiga satsningar på förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun

Långsiktiga satsningar på förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun

0
Långsiktiga satsningar på förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun

I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen om en extra lönesatsning på bland annat yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun. Satsningen ger under 2018 ett totalt löneutrymme på 4,7 % det vill säga cirka 13 miljoner kronor.

– För oss är det viktigt att man har en bra arbetssituation, goda arbetsvillkor och en rimlig lön. Det har också varit viktigt att kunna bryta utvecklingen med större barngrupper. Jag vill vara tydlig med att säga att förskollärare och fritidspedagoger är högt prioriterade grupper i kommunens löneöversyn och vi har avsatt cirka 13 miljoner kronor extra till dem, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Vi har under en längre tid sett behovet av att göra extra insatser för yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger. Därför har kommunstyrelsen beslutat om denna lönesatsning under 2018. Det beror dels på att det är viktigt för oss att ha konkurrenskraftiga löner för att kunna rekrytera ny personal, men inte minst för att kunna behålla den gedigna kompetens som redan finns hos oss och uppmärksamma våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Dessutom ser vi ett behov av att minska lönegapet mot andra akademiska yrkesgrupper inom kommunen och mot omvärlden, säger Eva Vikmång (S), ordförande i kommunens personalutskott.

Avtalsrörelsen mellan SKL och Lärarförbundet är ännu inte klar.

Kontakt:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Eva Vikmång (S)
Titel: ordf kommunens personalutskott
Telefon: 070-223 51 42

______________________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 076-128 11 94

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!