Home Locals - Norrköpings kommun Starkt engagemang för företagsfrågor i Norrköping

Starkt engagemang för företagsfrågor i Norrköping

0
Starkt engagemang för företagsfrågor i Norrköping

Tidigare i dag släppte Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sin årliga rapport om hur företagare upplever kommunens myndighetsutövning och service: Öppna jämförelser – företagsklimat 2017. Placeringsmässigt har Norrköping tappat på rankingen, men på flera punkter har kommunen förbättrat sitt omdöme hos företagarna.

Norrköping kommuns sammanlagda nöjd kund-index (NKI) i SKL:s Öppna jämförelser om företagsklimat 2017 har minskat från 75 till 73. Rankingmässigt bland de 171 kommunerna i jämförelsen har Norrköping sjunkit från plats 37 till plats 70, trots att det finns flera punkter där företagarna blir allt nöjdare med servicen. Kommunen ligger relativt sett högt i de allra flesta jämförelser.

SKL:s enkät går ut till företag som haft ett avslutat ärende hos kommunen under 2017. I enkäten ingår myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd, samt serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Vi deltar i SKL:s undersökning eftersom vi tycker att det är viktigt att få återkoppling på vad företagen anser om kommunens service. Genom rapporten får vi svar på vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Enligt SKL är vårt resultat på 73 NKI högt, men vi arbetar för att vi ska nå 75 igen och gärna däröver. Vi vill förstås ligga högre upp på rankingen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Gällnade information, bemötande, tillgänglighet och effektivitet ger företagarna Norrköping bättre betyg än rikssnittet. Också för hanteringen av bygglov, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd får Norrköping högt betyg och ligger högre än rikssnittet bland kommuner.

– Den 2 juli öppnar kommunens nya kontaktcenter, dit företagare och allmänhet kan vända sig med sina ärenden hos kommunen. Vi utvecklar ständigt våra e-tjänster och skickar löpande ut förfrågningar om återkoppling på kommunens service, säger Martin Andreae, kommundirektör.

– Ett gott företagsklimat med bra service och bemötande till företagare är oerhört angeläget för Norrköping. Företagen skapar arbete, tillväxt och välfärd för kommunen så självklart ska vi bemöta dessa viktiga entreprenörer på bästa sätt, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Hela rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017 nås via SKL:s hemsida.

Kontaktpersoner:
Britt Forsberg
Titel: näringslivsutvecklare, Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 22 84

Pontus Lindblom
Titel: näringslivsdirektör
Telefon: 070-667 27 40

Martin Andreae
Titel: kommundirektör
Telefon: 011-15 34 01

Reidar Svedahl (L)
Titel: kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor
Telefon: 072-583 69 69

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75