Home Locals - Norrköpings kommun Nu släpps Norrköpings kommuns första hållbarhetsrapport

Nu släpps Norrköpings kommuns första hållbarhetsrapport

0
Nu släpps Norrköpings kommuns första hållbarhetsrapport

Norrköping Rådhus AB har tagit fram en hållbarhetsrapport för koncernen och samtliga tolv dotterbolag. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vikten av hållbarhetsarbetet i hela bolagskoncernen. 

Under 2016 kom en ändring i årsredovisningslagen som innebär att större företag måste hållbarhetsrapportera. För Norrköping Rådhus AB påverkar ändringen i lagen två av dotterbolagen, Hyresbostäder AB och Norrköping Vatten och Avfall AB. Större företag är sådana som två år i rad uppfyller minst två av tre av kriterier:

  • minst 500 anställda
  • minst 350 miljoner kronor i omsättning
  • minst 175 miljoner kronor i balansomslutning

Norrköping Rådhus AB valde dock att ta fram en hållbarhetsrapport för hela bolagskoncernen inklusive samtliga tolv dotterbolag.

– Hållbarhet är prioriterat för kommunens bolag. Genom en gemensam hållbarhetsrapport vill vi lyfta dessa viktiga frågor lite extra och synliggöra arbetet i hela bolagskoncernen – inte bara de i två bolag som lagen kräver. Denna första hållbarhetsrapport ser vi som startskottet för en fortsatt god utveckling av hållbarhetsarbetet och att vi även i framtiden ska kunna fatta aktiva, gemensamma beslut som främjar hållbarhet i alla led, säger Göran Lindgren, finansdirektör, Norrköpings kommun.

En kartläggning och analys av koncernens mest väsentliga hållbarhetsfrågor genomfördes 2017. Resultatet visade att koncernens främsta fokusområden var energianvändning, avfallshantering, utbildning, hälsa och säkerhet, antikorruption och antidiskriminering. För varje område har ett antal indikatorer tagits fram som är direkt kopplade till FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Dessa indikatorer kommer årligen att följas upp i utvärderingen av hur Norrköping Rådhus AB:s hållbarhetsarbete fungerar.

Hållbarhetsrapporten är fastställd av Norrköping Rådhus AB och presenterades på bolagskoncernens årsstämmodag den 17 april. Hela rapporten finns att läsa här.

Kontaktpersoner:
Göran Lindgren
Titel: finansdirektör
Telefon: 011-15 78 17

Karin Faxér
Titel: utredare miljöstrategiska frågor
Telefon: 011-15 19 74

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75 

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!