Home Locals - Norrköpings kommun ​Tydligt resultat av gemensamma insatser mot organiserad brottslighet

​Tydligt resultat av gemensamma insatser mot organiserad brottslighet

0
​Tydligt resultat av gemensamma insatser mot organiserad brottslighet

Den tredje aktionen inom modellen för operativ samverkan mot organiserad brottslighet som tagits fram av Norrköpings kommun och polisen i Norrköping har nu utförts. Metoden för samarbetet började användas under hösten 2017, och analysen av den senaste insatsen visar att effekterna av det gemensamma arbetet blir allt tydligare.

Under insatsen, som genomfördes fredagen den 25 maj, deltog representanter för myndighetsutövningen inom Polisen, Norrköpings kommun, Skatteverket och Kronofogden. Sju platser med misstänkt kriminell verksamhet besöktes, och utöver mindre beslag av misstänkt narkotikaklassade tabletter beslagtogs även nio spelmaskiner. Sammanlagt upprättades sju brottsanmälningar inom områdena narkotikabrott innehav/eget bruk, brott mot lotterilagen/illegalt spel samt brott mot annan speciallagstiftning.

– Intrycket vi fick under insatsen var att de olika aktörerna som vi möter är märkbart störda av insikten att samverkansgruppens uppsökande verksamhet är återkommande, säger Rasmus Borgström, operativ koordinator vid Norrköpingspolisen. Vi har också märkt att en del aktörer har varit mindre aktiva den senaste tiden. En av slutsatserna man kan dra av det är att vi når väldigt långt genom den här formen av gemensamma insatser. Styrkan ligger just i att vi gör detta tillsammans.

– Nu när vi haft tillfälle att analysera den tredje insatsen så är signalen jag får att själva samarbetet också bara blir bättre och bättre. Vi lär oss hela tiden nya saker och blir allt effektivare i det vi gör, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun. När vi började med de gemensamma insatserna i höstas satte vi igång ett maskineri som nu blir allt mer välsmort.

Initiativet till samverkansaktionerna med fokus på lokaler där det förekommer misstänkt kriminell verksamhet kommer från det chefssamråd som finns i Norrköping mellan Polisen, Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland. Målet är att göra det svårare att både bedriva och etablera illegala verksamheter i Norrköping. Tillvägagångssättet är att nyttja den breda juridiska palett som Polis, Räddningstjänst, inspektörer inom alkohol, miljö- och hälsoskydd, och bygglov från Norrköpings kommun samt personal från andra myndigheter som Kronofogdemyndigheten och Skatteverket får när de tillsammans arbetar med brottsbekämpning. Arbetet med aktionerna fortgår kontinuerligt och fler insatser är under planläggning

Tidigare pressmeddelande om modellen för samverkan

Kontakt:
Richard Tjernström
Titel: säkerhetschef Norrköpings kommun
Telefon: 0730-78 20 67

Rasmus Borgström
Titel: operativ koordinator, polisen i Norrköping
Telefon: 076-790 92 10

________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör Norrköpings kommun
Telefon: 0730-20 17 18

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!