Home Locals - Norrköpings kommun Inför Stadsplaneringsnämnd den 12 juni.

Inför Stadsplaneringsnämnd den 12 juni.

0
Inför Stadsplaneringsnämnd den 12 juni.

Under stadsplaneringsnämnden den 12 juni kommer nämnden bland annat att diskutera planområdet Planen 4 inom stadsdelen Ektorp, som avgränsas av Skarphagsleden i norr och Ektorpsgatan i öster.

Stadsplaneringsnämnden kommer att titta på detaljplanen. Syftet är att förtäta området genom att komplettera befintligt bostadsområde med fler bostäder, centrumverksamhet och grönytor. Nya detaljplanen skapar även större möjligheter för handel i form av kommersiell och offentlig service som kommer att gynna utvecklingen i närområdet med en livligare stadsmiljö. Detaljplanen möjliggör bebyggelse i ett attraktivt och stadsnära läge med befintlig infrastruktur och allmänna kommunikationer.
– Den nya bebyggelsen skapar en småskalig, stadsmässig miljö med sociala möjligheter och möjliggör för variation och mångfald av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Detta skapar förutsättningar för jämställdhet då personer med olika socioekonomisk status får möjligheten att kunna bo i området, säger Azita Taheri, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Ny bostadsbebyggelse kommer att placeras utmed Skarphagsleden och Ektorpsgatan. Planen ger även möjlighet till påbyggnad av befintligt lamellhus inom fastigheten med ytterligare en våning.

Kontaktpersoner:
Azita Taheri
Titel: Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 67

Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 011-15 10 25

_________________________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!