​Personal vid gruppbostad i Norrköping delar med sig av erfarenheter på EuroPride

På måndag 30 juli kommer Norrköpings kommun att medverka i ett panelsamtal under EuroPride i Stockholm för att dela med sig av kunskaper om hur en verksamhet bygger ett hållbart arbete efter en HBTQ-certifiering.

På Ljuragatan i Norrköping finns en gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar. De bor i egna lägenheter, men har gemensamma rum för att laga mat och umgås. Där finns också personal dygnet runt. Just det här boendet är HBTQ-certifierat, så personalen har utbildats av RFSL för att kunna arbeta mer normkreativt. Det innebär bland annat att man fokuserar på människors resurser istället för att låta sig hindras av stereotyper.

– Om jag ska följa med någon och köpa kläder frågar jag vilka kläder personen vill titta på, och begränsar inte någon till en dam- eller herravdelning. Och när det varit dans väljer jag att fråga ”Har du dansat med någon?” istället för ”Har du dansat med någon tjej/kille?”, berättar Tora Lindén som är stödpedagog och kommunens representant under panelsamtalet.

När man arbetar med att synliggöra och ifrågasätta normer blir det enklare att skapa en inkluderande verksamhet där fler perspektiv får plats. Tora Lindén och hennes kollegor ser att de boende får en starkare självkänsla, självkännedom och större möjlighet att uttrycka sin personlighet och egna önskemål.

– En personalgrupp som reflekterar över samhällets normer möter människor på ett mer öppensinnat sätt. Alla har rätt att vara den man är, säger Iris Pettersson, verksamhetschef för VPF, verksamheten för personer med funktionsnedsättningar. Jag är imponerad över enhetens arbete och stolt över att våra engagerade medarbetare får möjlighet att vara en del i det internationella evenemanget.

Ett av målen med besöket av EuroPride i Stockholm är att ta del av föreläsningar och hämta mer kunskap och inspiration. Fokus ligger dock på panelsamtalet, som kommer att handla om hur en verksamhet bygger ett hållbart arbete efter en HBTQ-certifiering.

– Det finns även svårigheter; hur gör man till exempel när nya kollegor kommer in i gruppen? Och vad gör man av alla goda idéer när det saknas resurser? Vi kommer dela med oss av våra lösningar och hoppas på att ta med oss mycket hem, säger Tora Lindén.

HBTQ; ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter
RFSL; Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
EuroPride; en festivaltitel som varje år får användas av en europeisk pridefestival 
efter beslut av organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association). I år delar Stockholm (Stockholm Pride) och Göteborg (West Pride) på värdskapet.

Tidigare pressmeddelande om HBTQ-certifieringen

Kontakt:
Iris Pettersson
Titel: verksamhetschef VPF (verksamheten för personer med funktionsnedsättningar)
Telefon: 072-593 95 29
iris.pettersson@norrkoping.se

Tora Lindén
Titel: stödpedagog
Telefon: 070-812 91 92
tora.linden@gmail.com

____________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18