Home Locals - Norrköpings kommun Nu ska över 1 000 hastighetsskyltar bytas ut i Norrköpings kommun

Nu ska över 1 000 hastighetsskyltar bytas ut i Norrköpings kommun

0
Nu ska över 1 000 hastighetsskyltar bytas ut i Norrköpings kommun

2008 fattade riksdagen beslut om nya hastighetsgränser i tätbebyggda områden. Norrköpings tätort har under flera år haft de nya hastighetsgränserna och nu under hösten ska även kommunens tätbebyggda ytterområden få nya hastighetsgränser.

Genom att anpassa hastigheten efter gatans standard minskar antalet trafikolyckor. Det är alltså för att öka säkerheten som hastigheterna har setts över och det här arbetet har pågått under en längre tid.

– Projektet med att ändra hastigheter efter det nya systemet har pågått under en lång tid. Innerstaden fick nya hastigheter redan 2013 och äntligen är det ytterområdenas tur. Förhoppningsvis får vi snabbt en acceptans och anpassning efter de nya gränserna, speciellt om man har för vana att även köra i innerstaden där de ”nya” gränserna ju redan gäller, säger trafikplanerare My Wantell.

Efter analyser av tättbebyggda områden under 2009 och 2010 var Norrköpings tätort först ut med att under 2013 få nya hastigheter. Förslagen för hastighetsgränserna i tätbebyggda ytterområden remitterades till berörda vägföreningar, Trafikverket och Länsstyrelsen innan de förändrade hastigheterna i dessa områden slutligen fastställdes, vilket innebär både höjningar och sänkningar av hastighetsgränserna.

I bostadsområden kommer hastigheten generellt att sänkas till 30 eller 40 kilometer i timmen beroende på vilken karaktär området har. Längs huvudgator och viktiga kollektivtrafikstråk kommer hastigheten att vara 40 eller 60 kilometer i timmen. På gator med bäst säkerhet och inga gående och cyklister kan 80 kilometer i timmen vara aktuellt.

Alla tättbebyggda ytterområden i kommunen, som till exempel Åby, Svärtinge, Ljunga och Skärblacka, kan inte skyltas om samtidigt, utandet sker i etapper. Totalt är det drygt 1 000 skyltar som ska bytas ut i 40 områden och arbetet planeras att vara klart sista oktober i år.

Kontaktperson:
My Wantell
Titel: trafikplanerare
Telefon: 011-15 18 46
___________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!