Home Locals - Norrköpings kommun Upplev Norrköping tilldelas extra medel

Upplev Norrköping tilldelas extra medel

0
Upplev Norrköping tilldelas extra medel

Utställningen Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N har haft betydligt lägre besökssiffror än förväntat. En bidragande orsak till de låga besökssiffrorna är sommarens långa värmebölja. Detta har drabbat det kommunala bolaget Upplev Norrköping ekonomiskt. Rådhus AB har därför beslutat att man garanterar att aktiekapitalet för Upplev Norrköping är fortsatt intakt.

Den ekonomiska prognosen för utställningen var att den skulle ge en vinst som skulle användas för att stödja andra evenemang. På grund av de låga besökssiffrorna har det istället blivit en förlust på cirka 10 miljoner kronor. Styrelsen för Rådhus AB har därför beslutat att garantera att aktiekapitalet förblir intakt för bolaget Upplev Norrköping. Tillskottet kommer från medel som omfördelas inom bolagskoncernen och kommer inte belasta eller påverka kommunens verksamheter inom vård och omsorg, skola, socialtjänst med mera.

– Upplev Norrköping kan inte klandras för sommarens långa värmebölja och vi är väl medvetna om att alla utställningar innebär ett risktagande. Det finns ett överskott sedan tidigare som kan täcka en del av underskottet. Däremot reagerar jag mot att Upplev Norrköping budgeterat med en vinst och att den redan är intecknad. Därför måste bolaget nu göra allt som kan göras för att minimera moderbolagets insats, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande Rådhus AB och kommunstyrelsens ordförande.

Styrelsen för Rådhus AB har beslutat att bevilja Upplev Norrköping en kapitaltäckningsgaranti som innebär att bolagets aktiekapital ska vara intakt fram till bokslutet 2018.

Kontaktperson:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: ordförande Rådhus AB och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

________________________________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!