Drogtester införs på gymnasieskolornas yrkesprogram

För att öka säkerheten för elever och personal införs frivilliga, slumpmässiga drogtester på de kommunala gymnasieskolornas yrkesprogram. 

Sedan många år tillbaka arbetar Norrköpings kommunala gymnasieskolor för en drogfri skola. Flera olika förebyggande och åtgärdande insatser görs på skolorna och till hösten tas ytterligare ett steg genom att frivilliga, slumpmässiga drogtester införs på alla yrkesprogram. Detta för att öka säkerheten och tryggheten för elever och personal.

Användning av droger medför risker för den enskilde eleven, men också för andra elever och personal. Slumpvisa drogtester införs på allt fler gymnasieskolor i Sverige för att förebygga användandet av narkotika.

– En säker arbetsmiljö för våra elever och vår personal är av yttersta vikt. Att vara påverkad av droger samtidigt som man till exempel hanterar maskiner eller verktyg eller klättrar på stegar, kan innebära stor fara. Därför vill vi införa dessa tester, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrköpings kommun.

Skolan har samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Enligt arbetsmiljölagen ska skolan förebygga ohälsa och olycksfall och erbjuda en bra arbetsmiljö. Många av eleverna på yrkesprogrammen utför under sin utbildning praktiska arbetsmoment både på skolan och ute på arbetsplatsförlagt lärande. Eftersom det ställs höga krav på säkerheten, införs dessa slumpmässiga drogtester just på yrkesprogrammen.

– Elevernas och personalens trygghet är det främsta syftet med drogtesterna, men förhoppningsvis för de även med sig att ungdomar i större utsträckning vågar säga nej till droger. Gymnasieåren är en tid då många testar droger för första gången, vetskapen om att kunna bli ertappad hoppas vi medför att fler står emot, säger Anders Palmgren.

Kontaktpersoner:
Anders Palmgren
Titel: verksamhetschef gymnasieskola och gymnasiesärskola
Telefon: 0730-20 15 17

___________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Let’s create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let’s create Norrköping!