Uppstartsträff om Arkösunds framtid

Norrköpings kommun går nu in i nästa fas av arbetet med utvecklingen av Arkösund. Förutom att ta fram nya detaljplaner för delar av Arkösund ska även lokala krafter involveras. På lördag hålls en träff där man hoppas på att kunna knyta till sig intresserade som vill vara med i utvecklingsarbetet. Fokus ligger på vad alla tillsammans kan bidra med i de områden som ska planläggas.

– Man kan säga att det här är startskottet för de som är intresserade av att få driva och arbeta med frågor man själv tycker är viktiga. Det kan vara allt ifrån utveckling av centrumområdet till skapandet av ett företagshotell, eller en helt ny idé, säger Ingela Granqvist, landsbygdsutvecklare, kommunstyrelsens kontor.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och Coompanjon Östergötland, som bland annat arbetar med entreprenörskap och demokratiskt företagande. Under lördagens träff kommer kommunen och Coompanion dels att ge information om projektet, men framför allt vill man lyssna in hur de som bor i, verkar i, eller ofta besöker Arkösund vill att platsen ska utvecklas.

– Vi är också väldigt intresserade av att kunna föra en dialog om hur man tänker att man själv skulle kunna bidra, så att vi verkligen tar tillvara på den lokala kunskapen och erfarenheten. Vi hoppas på många besökare på lördag, och ett nära samarbete i detta framöver, säger Ingela Granqvist. Kommunen kan skapa förutsättningar, men det behövs andra krafter för att genomföra förslagen.

Träffen sker lördagen den 8 september mellan 10-14. Norrköpings kommun genomför tillsammans med Coompanion korta presentationer klockan 10:15, 11:30 samt 13:00, och representanter från båda parter finns på plats hela tiden.

Plats: Skärgården (f.d. förskolan), Nordanskogsvägen 9, Arkösund

Planen för Arkösunds centrum kommer att vara ett delprojekt i det EU-finansierade projektet Coast4us, där Norrköpings kommun är en av parterna. Projektets syfte är ta fram verktyg och metoder för att öka den lokala delaktigheten för skärgården. I det fortsatta planarbetet behöver även dagvattenhantering och översvämningsrisk, strandskydd samt farligt gods studeras. Hänsyn ska också tas till riksintresset för Östergötlands skärgård.

Tidigare pressmeddelanden:
9 januari 2018

11 oktober 2017

Kontakt:
Ingela Granqvist
Titel: landsbygdsutvecklare och projektledare Coast4us Norrköping
Telefon: 011-15 15 06, 0767-60 30 03

__________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18