Adventsljusstaken lyser över Norrköping med grön el

Under första adventshelgen lyser åter Norrköpings unika adventsljusstake över staden. I år belyser ljusinstallationen Norrköpings pågående omställning till mer klimatsmart el.

I samarbete med fastighetsägaren Norrevo uppmärksammar Adventsljusstaken i år kommunens gemensamma arbete med den gröna omställningen av kommunens fastigheter. Idag kommer exempelvis elen i kommunens fastigheter från förnyelsebar vattenkraft.

– Hela 80% av förbrukningen kommer dessutom från vattenkraft som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda miljökrav, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter AB.

För att uppmärksamma detta kommer därför värmekyrkans fönster att lysa grönt under den kommande vintern.

– Det gröna ljuset berättar om grön el och en mer hållbar utveckling av kommunens fastigheter. Det är dessutom Norrevos färg. Det är extra roligt att kunna uppmärksamma detta med en fastighet Norrevo äger, fortsätter Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter AB.

Första advent år 2000 tändes den första adventsljusstaken på Värmekyrkans tak. Sedan dess har de fyra ljusen lyst under december månad varje år. De 3,5 meter höga och 70 kg tunga lågorna monteras på Värmekyrkans skorstenar, och för att montera lågorna krävs två kranbilar och den totala höjden på adventsljusstaken blir då 49,5 m (20 meter upp till skorstenarna, 26 meter skorstenar och 3,5 m höga lågor).

– Adventsljusstaken är populär både bland våra Norrköpingsbor och tillresande ifrån regionen. Det känns otroligt roligt att kunna presentera den i ett så aktuellt sammanhang som arbetet kring hållbar utveckling inom Norrköpings kommun, säger Carita Nordh Isgren, evenemangskoordinator på Upplev Norrköping AB.

Under veckorna inför jul tänds ett nytt adventsljus varje adventssöndag och därefter får ljusstaken lysa hela januari ut. Det sedvanliga tändandet av det första ljuset sker i samband med Upplev Norrköpings Jul i Värmekyrkan, söndagen den 2 december kl 16.00.

Ljusstaken monteras fredagen den 23 november mellan kl 08:00 – ca.14:00. Kontaktpersonerna nedan finns tillgängliga för frågor kring monteringen av ljusstaken (Carita Nordh Isgren) och arbetet kring hållbar utveckling med Norrevo (Daniel Ackermann).

Kontakt:

Carita Nordh Isgren
Titel: Evenemangskoordinator, Upplev Norrköping AB
Telefon: 011-15 50 15

Daniel Ackermann
Titel: Kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter AB
Telefon: 011-15 11 30