Home News Kultur & Nöje SON URUPPFÖR PIANOKONSERT FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET

SON URUPPFÖR PIANOKONSERT FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET

0
SON URUPPFÖR PIANOKONSERT FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET

Lördagen den 24 oktober ger Norrköpings Symfoniorkester konsert för publik i De Geerhallen i Norrköping. Då får Beethovens sjunde symfoni samsas med ett unikt uruppförande av en pianokonsert som skrevs vid förra sekelskiftet. Mer än hundra år efter verkets tillkomst uruppförs nu den pianokonsert som den svenska tonsättaren Laura Netzel – född Pistolekors – komponerade under sina vistelser i förra sekelskiftets Paris.

Norrköpings Symfoniorkester under ledning av Ryan Bancroft kommer framföra verket i Norrköping den 24 oktober. Konserten kommer även streamas kostnadsfritt online och sändas vid senare tillfälle. Initiativtagare till projektet är konsertpianisten Peter Friis Johansson som även medverkar som solist vid flygeln.

– Det känns spännande och ärofyllt att få bli den första som framför detta storslagna och ambitiösa verk, berättar Peter Friis Johansson. – Det märks redan i de inledande takterna att Netzel tagit i från tåspetsarna och verkligen spänt bågen, hon måste ha lagt ned hela sin själ i kompositionsprocessen och jämfört med hennes övriga produktion är formatet mycket omfattande.

Verket utgör med största sannolikhet den första svenska pianokonserten av en kvinnlig tonsättare och inför uruppförandet har Kungliga Musikaliska Akademien genom projektet Levande Musikarv och editör Klas Gagge producerat ett källkritiskt notmaterial som inom kort kommer tillgängliggöras fritt online. Förhoppningen är att verket ska bli en del av den svenska standardrepertoaren.

Med detta verk bröt Laura Netzel ny mark, både för egen del och för de kvinnliga tonsättarna i Sverige, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademien. – Men faktum är att Netzel vid den här tidpunkten var en av landets mest framgångsrika tonsättare internationellt, inte minst i Paris där finalen framfördes i en version för två pianon, som nu gått förlorad, under en tonsättarafton ägnad henne.

Att verket får sin urpremiär först nu, mer än 100 år efter sin tillkomst, kan delvis skyllas på en felkatalogisering av Netzels manuskript. Verket har förmodats endast vara skisserat men i det material som Laura Netzel lämnat är det endast ett slut på den sista av konsertens tre satser som saknas. Därför blir detta även uruppförandet av den rekonstruktion som Peter Friis Johansson gjort av konsertens slut.

I denna process, som jag nu varit i under nästan tre år, har det varit viktigt att sätta sig in i både verket som helhet, i Laura Netzels övriga musik och i hur musiken klingade i Paris vid denna tid. Dessa tre parametrar har jag efter bästa förmåga försökt respektera och för att kunna lägga ned den omfattande tid som krävts har Konstnärsnämnden gett mig ett värdefullt arbetsstipendium. Jag har försökt göra ett slut som matchar verkets stora upplägg, men genom det tillgängliggjorda notmaterialet kommer det nu vara möjligt även för andra interpreter att komponera alternativa slut, säger Peter.

Att Laura Netzel ligger i tiden är tydligt. Lagom till julhandeln utkommer Camilla Hambros biografi om Netzel i Musikaliska Akademiens tonsättarserie på Gidlunds Förlag och i Finland drivs ett liknande projekt kring pianokonserten. Forskarna Petteri Nieminen och Jussi Mattila från Savolax Musikaliska Sällskap har gjort en rekonstruktion som skulle ha framförts av pianisten Stefan Lindgren på en finsk musikfestival i somras.

– Nu gör pandemin att det första framförandet sker i Norrköping. Det är såklart roligt att vara först ut, men framför allt känns det viktigt och angeläget att bidra till att göra Laura Netzel och hennes pianokonsert kända för allmänheten, säger Henrik Marmén, konstnärlig chef för Norrköpings Symfoniorkester.

– Det är väl mänskligt att på något sätt känna sig extra stolt när det blir just ett uruppförande, men det verkligt roliga med dessa båda versioner är ju att verket uppmärksammas dubbelt upp, avslutar Peter. – Det måste rimligtvis öka chanserna att det får en klingande framtid i våra konserthus!

Beethovensymfoni med frihetslängtan
De första skisserna till det som skulle bli Ludwig van Beethovens sjunde symfoni kan hittas i skissböckerna från 1800-talets början, men det egentliga arbetet kom inte igång förrän hösten 1811. Han bar på sina musikaliska idéer länge. 

Få symfonier har mottagits med så varierade omdömen som just sjuan. Carl Maria von Weber hävdade att ”nu är det hög tid att spärra in Beethoven på dårhus”, och efter första framförandet i Leipzig menade kritikerna att Beethoven måste ha varit berusad när han skrev yttersatserna. 

Andra menade tvärtom att symfonin var en ”dansens apoteos”, eller att man ”ingen annanstans finner större frihetslängtan och kraft än i A-dursymfonin”.

24 oktober 2020 kl 15:00 De Geerhallen, Norrköping

Norrköpings Symfoniorkester
Ryan Bancroft, dirigent
Peter Friis Johansson, piano

Netzel Pianokonsert
Beethoven Symfoni nr 7

KONTAKTINFORMATION

Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare
Kungliga Musikaliska Akademien
Tfn: 070-889 55 84
Mail: fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se

Henrik Marmén, Konstnärlig chef
Norrköpings symfoniorkester
Tfn: 070-358 02 62
Mail: henrik.marmen@norrkopingssymfoniorkester.se

Noomi Hedlund, General Manager för Peter Friis Johansson
On a Boat Productions AB
Tfn: 070-456 69 57
Mail: noomi@onaboat.se

Författare: Norrköpings Symfoniorkester

Detta inlägg finns i sin helhet på Norrköpings Symfoniorkester – Aktuellt hemsida.

Källa: Norrköpings Symfoniorkester, Norrköping