Röstningslokaler i samband med förtidsröstning och öppethållandetider Kommunhus…

Röstningslokaler i samband med förtidsröstning och öppethållandetider
Kommunhuset i Pajala
15 maj 2019 kl.13.00-15.00
17 maj 2019 kl.13.00-15.45
18-19 maj 2019 kl.13.00-15.00
22 maj 2019 kl.17.00-19.00
24 maj 2019 kl.13.00-15.50
25 maj 2019 kl.13.00-15.00

Korpilombolo bibliotek
20 maj 2019 kl.17.00-19.00

Tärendö bibliotek
21 maj 2019 kl.17.00-19.00

Skolan i Junosuando
16 maj 2019 kl.13.00-15.00
23 maj 2019 kl.17.00-19.00

Förtidsröstning i röstningslokaler på valdagen den 26 maj 2019

Fd skolan i Narken, kl.09.00-11.00
Fd skolan i Kainulasjärvi, kl.13.00-16.00
Tre Tallar i Saittarova, kl.09.00-11.00
Allhuset i Kangos, kl.14.00-17.00
Kyrkan i Muodoslompolo, kl.08.00-10.00
Fd skolan i Kitkiöjärvi, kl.12.00-14.00
Fd skolan i Kihlangi, kl.16.00-18.00
Sattajärvi skola, kl.08.00-13.00
Kardis bygdegård, kl.09.00-12.00
Erkheikki Folkets Hus, kl.14.00-18.00
Kommunhuset i Pajala, kl.18.00-21.00

Ytterligare information
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill. På ditt röstkort kommer minst en eller max fyra alternativa närliggande röstningslokaler att finnas förtecknade. Du kan rösta var du vill i landet oavsett vilken röstningslokal som står angiven på röstkortet.
Du måste ha med ditt röstkort vid förtidsröstning.* Det används sedan för att skickas till det valdistrikt du tillhör där rösten sedan räknas och du prickas av i röstlängden. Valhemligheten bevaras på det sättet att röstkortet skiljs från valkuvertet innan den läggs i valurnan.

Eventuella uppdateringar av information med anledning av beslut eller andra omständigheter framgår av informationen här på hemsidan. *har du förlagt ditt röstkort kan du kontakta valadministrationen via 0978 120 00 för beställning av dubblett.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun