Ny utbildningsinriktning inom bygg

Kari Koivuniemi (mitten) utbildar bygglärana i Hedenäset i timring. Till höger Mika Krunniniva, bygglärare i Hedeenäset som blir ansvarig för kursmodulen.

Intresset för att bygga med trä och med gamla hantverksmetoder ökar samtidigt som kunskapen om gamla hantverksmässiga träbyggnadstekniker som timring håller på att försvinna. För att råda bot på det har Utbildning Nord beslutat att ta in timring som en modul i byggnadssnickarutbildningen (träarbetarutbildningen) för vuxna och den kommer även senare att finnas som valbar kurs inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram i Övertorneå.

Lärare har fått börja från början. Berörda lärare inom byggutbildningarna i Hedenäset fick börja med att ta motorsågskörkort. För att sedan utbilda bygglärarna i timmerbyggande har Utbildning Nord anställt Kari Koivuniemi över sommaren och som har kompetens inom traditionellt timmerbyggande.

Studerande kommer att få lära sig hela kedjan. Pilvi Ryökkynen, utbildningschef för bygg- och hantverksutbildningarna förklarar:

– Studerande kommer att få börja från nolläge och genom hela kedjan av arbetsmoment, dvs lära sig att hämta trävirket från skogen till en färdig timring. Timring är en riktigt gammal träbyggnadsteknik i Norden och vi ser en efterfrågan av den här kompetensen på Nordkalotten. Det finns många som vill ta hand om sina gamla timmerhus, repa upp dem och en del vill bygga nytt, men timmerbyggnadskonsten håller på att försvinna.

Bidra till att Nordkalottens särarter lever

Timringstekniken har lokala särdrag och kunnandet förmedlades genom muntlig tradition och praktiskt arbete. Det finns därför väldigt lite litteratur i ämnet. Det är hög tid att ta tillvara den kompetens som finns på Nordkalotten och föra den vidare.

– Vi vill lyfta fram de specialiteter som finns på Nordkalotten och ta in sådant i våra olika yrkesutbildningar för att bidra till att de vi utbildar blir extra eftertraktade på arbetsmarknaden på Nordkalotten. Timring är första steget i den här riktningen, avslutar Pilvi Ryökkynen.

Källa: Utbildning Nord