Modernisering av radioutsändningarna i Pajala

Antennbytet innebär att den nuvarande utrustningen ersätts av ett modernare antennsystem.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från Pajala tidvis kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.

– Den reducerade effekten av utsändningen kan försämra mottagningsförhållandena något för radiokanalerna P1-P4 i området. Vi rekommenderar alla som får mottagningsproblem att justera sina antenner eller flytta radiomottagaren närmare fönstret kommenterar Niklas Vange, presskontakt på Teracom

Modernare utrustning för ökad robusthet
Antennbytet innebär att den nuvarande utrustningen ersätts av ett modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Byte av polarisation
När arbetet är slutfört och den nya antennen tas i drift kommer utsändningen även att byta till så kallad vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Källa: Teracom