Från och med klockan 13:00 måndagen den 12 augusti upphör det eldningsförbud som…

Från och med klockan 13:00 måndagen den 12 augusti upphör det eldningsförbud som gällt under sommaren 🔹Beslut
Pajala kommun upphäver tidigare beslut från 2019-07-22 om eldningsförbud i skog och mark inom Pajala kommuns geografiska område. Eldningsförbudet upphör den 12 augusti 2019, kl 13:00.​​ 🔹Sammanfattning av ärendet​
Kommunen har den 2019-07-22 fattat beslut med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt med bakgrund av SMHIs skogsbrandsprognos om eldningsförbud i det geografiska området Pajala kommun. Nu gällande väderläge och prognos för kommande vecka motiverar inte längre ett förbud. Förbudet hävs därför.​ Med vänlig hälsning Räddningstjänsten Pajala Kommun

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun