Under tisdagskvällen träffades 30 talet företag, politiker och tjänstemän för at…

Under tisdagskvällen träffades 30 talet företag, politiker och tjänstemän för att diskutera Pajalas företagsklimat där just Pajala tyvärr förvaltat bottenplaceringen på Svenskt Näringslivs ranking senaste åren.
Hans Andersson från Svenskt Näringsliv presenterade statistik och deltagarna blev indelade i grupper för att under en kort promenad diskutera frågeställningar om behov av förändringar. I Pajalas enkät deltog 91 av företagarna i kommunen vilket innebär en svarsfrekvens på 54 %. De största representerade branscherna är transport, handel och bygg.
Företagen med 1-5 anställda är den störta svarsgruppen med 83 % män i övre medelålder.

Attityder till företagandet, upphandling och tillsyn är det största områdena där kommunen brister enligt företagarna. Under kvällen diskuterades myndighetsutövning kontra hög servicegrad och önskan om ett mer lärande, stödjande arbete. Hur kombineras detta utan att bryta lagar och regler?
Att inte arbeta med upphandlingar så att mer av pengarna stannar i det lokala näringslivet är något som även upprör. Är det en resursfråga, ideologiska inställningar och traditionella mönster eller brist på kunskap?
Frågor om hur avgifter är satta, handläggningstider och servicegrad med tillgänglighet och återkoppling var också något som togs upp.

Svenskt Näringslivs rekommenderar att kommunen ska ta fram tydliga mål och strategier och öka förståelse för det privata näringslivet med en främjande myndighetsutövning.

Vi tackar Svenskt Näringsliv för genomgången och för bra uppslutning och diskussioner. /Enheten för strategisk utveckling

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun