Nya Trafikregler har trätt i kraft som berör Pajala centralort. På en delsträcka…

Nya Trafikregler har trätt i kraft som berör Pajala centralort. På en delsträcka Kirunavägen och Tornedalsvägen, markerat i rött i kartbild, från elaffären till efter korsningen Tornedalsvägen/Mommavägen har huvudled upphört, detta innebär att det numera är högerregel i ett flertal korsningar genom centrum.
Förändringarna har införts för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten för bland annat gångtrafikanter. Sänkt hastighet och högerregel skapar ett säkrare trafikrum vid passager då medvetenheten om medtrafikanter ökar hos bilister.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun