Vi har fått sommargäster i vårt sandmagasin Ifjol gjorde Pelagia en fågelinven…

Vi har fått sommargäster i vårt sandmagasin 😊
Ifjol gjorde Pelagia en fågelinventering i området kring Kaunisvaara och hittade Sädgås i närheten av gruvområdet. I våras gjordes riktade sädgåsinventeringar och ett tag var de upp mot 70 stycken i sandmagasinet men har idag landat på 18.
Enligt ornitolog Jörgen Olsson sökte de mat vid sandmagasinet eftersom det var så mycket snö kvar i de omgivande våtmarkerna. Häckar gör de i de stora våtmarkerna i anslutning till Kaunisjoki. – I sandmagasinet uppstår nya livsmiljöer vilket lockar flera olika fågelarter. Vi har bland annat sett sångsvan, stjärtand, fjällvråk, storspov och trana, säger Jörgen Olsson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara