Allmänna arvsfonden håller webbinarium om stöd till föreningar

Sattajärvi skidcenter är en av föreningarna som sökt och fått stöd från Allmänna arvsfonden. Foto: Pajala.se.

Känner du till att föreningar kan söka pengar från Allmänna arvsfonden? Arvsfondens medel går till nyskapande och utvecklande projekt i föreningslivet, till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondens vill att stöd ska nå ut i hela Sverige. Deras senaste uppföljning visar på stora skillnader mellan länen och Norrbotten är ett av de län som får minst pengar per invånare. Det vill man ändra på! För att få in fler bra ansökningar från Norrbotten vill man informera och inspirera er som arbetar i eller nära ideella organisationer om möjligheten att söka stöd från Arvsfonden.

Man bjuder in till två informationstillfällen onsdag 9 september via Skype, dagtid eller kväll beroende på när det passar dig eller er förening. Under träffen ges information om fondens två stödformer, projekt- och lokalstöd.

Anmäl dig senast 5 september på Arvsfondens webbplats: arvsfonden.se/sverigeresan-norrbotten

Fakta – Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av Sveriges riksdag 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente. Föreningar och andra ideella organisationer kan söka projektstöd ur fonden.

Källa: Pajala kommun / Fritid & Kultur