I onsdags hade våra politiker och tjänstepersoner besök av Hans Andersson, regio…

I onsdags hade våra politiker och tjänstepersoner besök av Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv som höll en genomgång av årets undersökning av kommunernas företagsklimat. Pajala har även i år en bra svarsfrekvens med 108 svar, dvs 57 %  där de flesta svarande är småföretag med 1-5 anställda.

Undersökningen bygger på tre olika block och ett batteri av frågor. Sammanfattande omdöme, enkätsvar om kommunens service samt ett statistikblock från SCB. 

För första gången har Norrbotten tre kommuner med på topp 100-listan i Sverige och även 8 av länets kommuner lyfter sina placeringar i rankingen mot tidigare åt.

– Sammantaget har företagsklimatet i länet aldrig varit så bra som nu sen undersökningen startade för ca 20 år sedan men vi har ännu en lång resa kvar för att den ska svara mot de enorma förutsättningar som länet har , säger Hans Andersson.

I Pajala gläds vi över ett trendbrott i flera av kategorierna vilket visar att vi rör oss i rätt riktning.

– Vårt arbete är långsiktigt och hårt arbete krävs, säger Ulrica Hammarström, kommunalråd Pajala kommun. Hon fortsätter: Vi fortsätter att göra företagsbesök för att lyssna av behov och arbeta med bland annat samverkan med skolan , infrastrukturfrågor och att implementera den nya upphandlingspolicyn.Det lokala näringslivet är en viktig motor för kommunen som vi värnar om och vill att det utvecklas och växer.I Svenskt Näringslivs enkät så ökar både allmänhetens, tjänstemännens och politikers attityd till företagande ordentligt, vilket är oerhört roligt.
 
-Dialog mellan olika parter är en förutsättning för att kunna bli bättre och här saknar vi en ”speaking partner ”i form av en organisation som företräder det lokala näringslivet, säger Erik Mella, näringslivsstrateg, Pajala kommun.

Vill du som företagare komma i kontakt med Pajala Kommun för att boka in ett besök på ditt företag eller diskutera en utmaning eller idé? Välkommen att höra av dig erik.mella@pajala.se

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun