Till följd av de skärpta regionala råden vidtar Pajala kommun lokala åtgärder fö…

Till följd av de skärpta regionala råden vidtar Pajala kommun lokala åtgärder för att hindra smittspridning.

Detta gäller från den 10 november till den 8 december 2020

✳️Badhuset i Pajala stänger för allmänheten.
Undantag för grundskolans simundervisning och träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare.

 
✳️Pajala kommun tillåter inte träning, matcher och tävling i kommunens idrottshallar inomhus och utomhus under perioden 10 nov- 8 dec.

Undantagen är idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Skolornas gymnastikhallar hålls öppna för undervisning.Undantag gäller även motionsspår.

✳️Skola och föreningar som ordnar träningar för barn födda 2005 eller senare uppmanas att inte använda omklädningsrummen i våra idrottsanläggningar annat än för att hänga av sig ytterkläder och byta skor.

✳️Biblioteken i Pajala kommun – använd inte dessa som mötesplats. Endast snabba ärenden, ha riktlinjen att vara färdig på 15 minuter. Inga arrangemang ska anordnas på biblioteken. Anpassning av lokaler för att minska risk för smittspridning.

På www.pajala.se hittar ni samtliga råd för regionen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun