Vår första riskanalys av den nya vägsträckningen för malmtransporterna som nu gå…

Vår första riskanalys av den nya vägsträckningen för malmtransporterna som nu går via bron i Pajala, på grund av stängningen av Autio-bron, är klar. Vi har sänkt hastigheten till 50 km/h för våra ekipage längs väg 983, våra lastade bilar har företräde vid broöverfarten över Harrijoki. Vi har ombesörjt förstärkt halkbekämpning via Svevia på den aktuella sträckan.
Vi är tacksamma för den hänsyn som övriga trafikanter visar och vi har förståelse för att detta påverkar trafikmiljön i Pajala.
En utökad riskanalys kommer utföras under torsdagen tillsammans med skyddsombud.
Vi återkommer med ny information när vi vet mer.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara