Trafikverket har idag meddelat att våra lastbilar får dispens att köra 90 ton br…

Trafikverket har idag meddelat att våra lastbilar får dispens att köra 90 ton bruttovikt även längs omledningsvägen via Pajala centralort. Riskanalyser är genomförda i samråd med skyddsombud för den nya vägsträckan och följande åtgärder är vidtagna:
– Hastighetssänkning till 50 km/h för malmbilarna längs väg 983
– Hastighetssänkning till 60 km/h för malmbilarna i Mukkakangas
– Kompletterande vintervägunderhåll, bland annat sandning vid kritiska platser
– Kontakt med Trafikverket om tydligare skyltning vid bland annat korsningar
– Omkörningsförbud för våra malmbilar gäller fortsättningsvis längs hela vår körväg

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara