Lägesrapport v. 1 Efter jul- och nyårshelgerna har Pajala kommun fått en förvän…

Lägesrapport v. 1

Efter jul- och nyårshelgerna har Pajala kommun fått en förväntad ökning med nio konstaterade fall under vecka 1 varav två konstaterade fall finns inom äldreomsorgen.
🔹Vaccination startar denna vecka för boende på SÄBO och beräknas vara klart inom två månader. Kommunen ansvarar för att vaccinera boenden inom SÄBO och hemtjänst och därefter prioriteras vård- och omsorgspersonal.
🔹Pajala kommun har valt att starta högstadiets termin med skolundervisning på plats men kan komma att gå över till distansundervisning vid behov. 🔹Kulturskolans fritidsverksamhet kvällstid pausas fram till den 26 jan då nytt beslut tas inom pandemigruppen.
🔹Den tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till sista september där syftet är att förhindra smittspridning av covid-19. Vi ser nu många goda exempel i samhället på hur man anpassat sina verksamheter så man uppfyller kravet på att varje person ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande på allmänna platser och i butiker. Du kan läsa mer om den tillfälliga pandemilagen på lansstyrelsen.se.
🔹Pajala kommun kommer att se över vilka satsningar som kan göras för att stimulera och möjliggöra utomhusaktiviteter och friskvård för kommunborna under kommande vintermånader.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot pajalakommun

Källa: Pajala kommun