Home News Näringsliv Med våren kommer smältvattnet

Med våren kommer smältvattnet

0
Med våren kommer smältvattnet

Martin Hjärtström, anrikningschef Kaunis Iron.

När temperaturen stiger till plusgrader smälter snön på gruvområdet och pumparna går för högtryck. Martin Hjärtström, anrikningschef, berättar hur Kaunis Iron jobbar för att pumpa bort vattnet från gruvan.

När det börjar töa rinner smältvattnet till och samlas upp i pumpgropar, bassänger och andra anläggningar. Pumparna går för högtryck under denna period. Det är många som jobbar för att se till att allt fungerar och att vattnet flödar så som det är tänkt. Den som leder arbetet är anrikningschefen Martin Hjärtström.

– Det är utomhustemperaturen som är avgörande för hur mycket vatten som samtidigt är i omlopp, allt är beroende av väder och vind. Vi brukar starta pumpningen runt 20–25 april men redan vid månadsskiftet mars–april när det blev varmare drog vi igång i år, säger Martin.

Om det inte blir väldigt kallt igen är planen att pumpningen fortsätter under hela våren och pågår fram tills att tillrinningen och vattenflödet minskat.

Hur förbereder ni er för vårens snösmältning och de ökade vattenmängderna?

– Vi försöker hålla nivåerna i bassänger och dammen så låg som möjligt för att ha en buffringskapacitet och under perioden har vi intensifierat beredskapen av tjänstepersoner för att sköta rondering, provtagning och uppföljning.

Vart tar vattnet som ni pumpar ut vägen?

– Vi pumpar ut vattnet via de ledningar som är nedgrävda i marken och som går från området via klarningsmagasinet och ut till Muonioälven. Målet är att pumpa med ett litet flöde så att man kan pumpa under en så lång period som möjligt. Men när temperaturen stiger och det blir extremt varmt får vi köra med maxkapacitet, det är ungefär som i en bäck där flödet stiger och sjunker med temperatur och nederbörd.

Hur renas vattnet innan det släpps ut?

– Först lagrar vi vattnet, i bassänger och i dammen. Genom att hålla vattnet i stiltje och låta det ha lågt flöde renas vattnet av sig självt genom att partiklar faller till botten. Smältvattnet som rinner till under våren är redan från början mycket rent.

Källa: Kaunis Iron