Visste du att? Gruvnäringen står för omkring 15–20 % av Norrbottens bruttoregion…

Visste du att?
Gruvnäringen står för omkring 15–20 % av Norrbottens bruttoregionalprodukt (BRP), alltså den regionala motsvarigheten till BNP. Tack vare gruvnäringen och annan råvaruindustri har Norrbotten ett av landets högsta BRP mätt per invånare. Bara Stockholms och Västra Götalands län har ett högre mått.

Källa: Minefacts

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara