Miljökonsultföretaget Pelagia har gjort fågelinventeringar i Pajala under våren …

Miljökonsultföretaget Pelagia har gjort fågelinventeringar i Pajala under våren och sommaren, på uppdrag av Kaunis Iron. Det är något som vi måste göra i samband med att vi söker tillstånd för nya dagbrott. Hackspettar, men också dvärgsparv, jorduggla, storspov, taigasädgås och stjärtand är fågelarter som trivs i våra trakter.

– Vi tittar på tretåig hackspett och mindre hackspett och har bedömt antal häckande par som kan tänkas påverkas av en utökad gruvverksamhet. Det är inte bara etablering av gruvan som påverkar utan även skogsbruk. Framför allt tretåig hackspett – de behöver äldre barrskog, helst gran, säger Jörgen Olsson på Pelagia.

Tack vare fågelinventeringen får vi reda på vilka fåglar som finns i området så att vi kan göra anpassningar av vår verksamhet. Ett exempel är den planerade utbyggnaden av gråbergsupplaget som flyttas en liten bit från fåglarnas viktiga våtmarker.

– Tanken är att göra åtgärder för att anpassa verksamheten under känsliga perioder, som när fåglarna häckar. Man kan skärma av området genom att behålla skog runtom gråbergsupplaget. Det dämpar ljud, men det är nog så viktigt att man inte syns, säger Jörgen Olsson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara