Nästa vecka besöker mark- och miljödomstolen oss inför huvudförhandlingen om vår…

Nästa vecka besöker mark- och miljödomstolen oss inför huvudförhandlingen om vår ansökan om miljötillstånd för fortsatt gruvverksamhet i Kaunisvaara. Vad är det vi har ansökt om?
⛏ Fortsatt gruvverksamhet i dagbrottet i Tapuli.
⛏ Ett nytt dagbrott i Sahavaara, några kilometer söder om Tapuli.
⛏ Ett nytt dagbrott i Palotieva, strax nordost om Tapuli.
⛏ Utökad verksamhet vid vårt anrikningsverk, för att ta hand om den ökade mängden järnmalm.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara