I strömmande vatten fiskar vi faktiskt med el. Fisken dör inte, den bedövas bara…

I strömmande vatten fiskar vi faktiskt med el. Fisken dör inte, den bedövas bara. Vi mäter, väger och artbestämmer fisken. Sedan släpps fisken igen. Vårt elfiske har ”fångat” öring i Muonio älv och harr i Kaunisjoki. Testerna visar normalt fiskbestånd.

 

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kaunis_iron

Källa: Kaunis Iron, Kaunisvaara