Dyster statistik för morgontidningarna – Upplagesiffrorna fortsätter rasa för Piteå-Tidningen

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten pekar allt snabbare nedåt och så även för Piteå-Tidningen med 900 ex (-8,2%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningen Piteå-Tidningen med 900 ex i den utdelade upplagan (exklusive digital och friex.) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 8 mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik.

I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har Piteå-Tidningen idag en upplaga på 12 500 (-300, -2,3%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digital och friex exkluderad) är 11 000 (-900, – 8,2%). Motsvarande siffra 2005 var 17 600.

Länets minsta morgontidning Haparandabladet bibehåller sin upplaga. Upplagan är 3 200 ex. Haparandabladet redovisar ej digital upplaga.

Källa: TS