Allmänheten bjuds in i planeringen inför jubileumsfirandet Piteå 400 år

Nu är det två år kvar till Piteås 400-årsjubileum. Planeringen inför firandet är påbörjat på allvar och nu vänder sig Piteå kommun till såväl allmänheten som föreningar, företag och organisationer för att få fram fler idéer och initiativ som bidrar till ett hejdundrande firande.

Den 12 maj 2021 är det 400 år sedan Piteå fick sina stadsrättigheter. Vi ska givetvis fira detta jubileum på ett bra sätt. Piteå kommun har avsatt 4,5 miljoner kronor för ändamålet och tanken är att vi ska göra detta firande tillsammans: företag, föreningar, organisationer, arrangörer, enskilda pitebor och kommunen.

Det finns tre spår i firandet som kommer pågår hela året:

  • Jubileumsfirandet – en mäktigt firande 12 maj, samt evenemang nyår 2020/2021 samt 2021/2022.
  • Ett smartare och attraktivare Piteå – smarta och hållbara satsningar samt attraktiva evenemang
  • Lokal historia – levandegöra Piteås historia

Två sätt att påverka firandet
Redan nu erbjuder projektledningen flera sätt att hålla sig informerad om planerna och själv vara med och påverka.

Informationsmöte
Axplock från historien och planer inför Piteås 400-årsjubileum
Onsdag 15 maj kl. 18.00-19.30, Kaleido, Storgatan 44

Åke Berggren och Jan Lundqvist leder oss genom Piteås historia. Dessutom berättar Per Lenndin, projektledare Piteå 400 år, om Piteå kommuns planer för jubileumsåret 2021. Fri entré, kommunen bjuder på fika.

Enkät om 400-årsjubileet
En webbaserad enkät som pågår till 21 maj. Vad vill du ska hända under året? Har du själv idéer som du vill genomföra? Länk till webbsida med enkäten

Arbetet med planering intensifieras allt eftersom. Förhoppningen är att många krafter i Piteå vill medverka till ett pampigt firande som pågår hela året.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/