Inbjudan: dialogmöte om Öjebyns utveckling

Hur vill du att området vid Björklunda- och Solanderskolan i Öjebyn ska utvecklas? Varmt välkommen till ett öppet dialogmöte onsdag 15 maj kl. 18.30 i Solanderskolans matsal. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn är påbörjat. I etapp 1 ligger fokus på området vid Björklunda- och Solanderskolan, ett område där Gamla E4:an, Gammelstadsvägen, Öjagatan och Björklundavägen utgör yttre gräns. Idag finns här idrottsanläggning och skolor likväl som äldreboende, flerfamiljshus och företag.

Under våren har ett flertal dialoger med företag, organisationer och verksamheter genomförts. Nu bjuder vi in allmänheten till ett öppet dialogmöte.

Dag och tid: onsdag 15 maj kl. 18.30
Plats: Solanderskolans matsal, Restaurang Hjärtat

På mötet presenteras arbetet och visionsskisser över området, allmänheten ges möjligheter att komma med synpunkter. Så ta chansen, kom till mötet och tyck till om den fortsatt utvecklingen av området.

Under hösten fortsätter dialogerna med fokus på hela Öjebyn. Ytterligare två dialogfaser ska genomföras – samråd våren 2020 och granskning hösten 2020. FÖP stadsdelscentra Öjebyn ska vara klar 2021 och ska beskriva en hållbar utveckling av orten som säkrar stadsdelens attraktivitet och funktion på sikt.

Liknande planer ska tas fram även för Bergsviken och Munksund.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/