Piteå kommun värd för transnationell konferens

Piteå kommuns äldreomsorg driver tillsammans med parter i Belgien och Finland EU-projektet Empowering migrants for employment. Projektet syftar till att utveckla metoder som stärker utrikesföddas möjligheter till arbete och utbildning. I veckan arrangeras en transnationell konferens i Piteå.

Utöver Piteå kommuns socialtjänst deltar ABF (Arbetarnas bildningsförbund) som är medarrangör till konferensen, Työväen Sivistysliitto TSL (ABF:s motsvarighet i Finland) och EVA – en ideell organisation från Bryssel, Belgien.

Varje land driver varsitt nationellt EU-projekt som bidrar till det gemensamma samarbetet.

– Under konferensen får vi tillfälle att samlas och utbyta erfarenheter. Syftet är att vi ska lära oss av varandra och gemensamt arbeta för att stärka utrikesföddas ställning på arbetsmarknaden, säger Linda Stenström, projektledare, Employment for migrants, Piteå kommun.

Om samarbetsparterna i EU-projektet Empowering migrants for employment
TSL är en av Finlands största studieförbund för vuxenutbildning. De erbjuder allmän vuxenutbildning och riktar sig särskilt till personer som saknar utbildning. De erbjuder rådgivning, studievägledning, utbildar studiecirkelhandledare och arrangerar kurser. I sitt nationella projekt arbetar de för att förbättra möjligheterna för utrikesfödda kvinnor och män att få ett arbeta eller börja studera. TSL är även koordinator för det transnationella EU-projektet.

EVA är en ideell organisation i Belgien med mer än 20 års erfarenhet som social innovatör. De utvecklar pilotprojekt i Bryssel som svarar mot olika sociala behov. Flertalet projekt fokuserar på omsorg, boende och sysselsättning. Syftet med dessa initiativ är att generera arbete, löneökningar och möjligheter till personlig utveckling. EVAs nationella fokus i projektet är att minska glappet mellan vårdgivarna och de äldres behov i socioekonomiskt utsatta områden i Bryssel. I det arbetet anställs informella vårdgivare med samma ursprung som de äldre vårdtagarna.

Employment for migrants, socialtjänstens EU-projekt, syftar till att hitta och utveckla metoder som underlättar för utrikesfödda att arbeta inom äldreomsorgen. Det finns plats för ett 20-tal deltagare som efter en kartläggning av erfarenheter och intressen erbjuds praktik på någon av projektets pilotarbetsplatser; vård- och omsorgsboendena Öjagården eller Österbo alternativt Hamnplans eller Stadsparkens hemtjänstgrupp. Där får deltagaren en utvald handledare där man tillsammans arbetar med olika metoder för en god introduktion. I praktiken ingår också språkstöd samt en dokumentation av det lärande som sker. Målet är att praktikanterna senare ska få arbete eller gå vidare till utbildning i något vårdyrke.

Media är välkommen att träffa projektledningen torsdag 16 maj kl. 10.20 på Piteå Museum.

Ur programmet torsdag 16 maj:
kl. 10.20–10.40 Fika paus
kl. 10.40–12.00 Presentation av introduktionsmetod av utrikesfödda på arbetsplatser i Piteå

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/