Pressinbjudan – Internationell projektpartner på besök i Piteå

Representanter från An Giang i Vietnam är på besök i Piteå och kommer torsdag den 13 juni att hålla en presentation om partnerskapsprojektet. Gruppen består av kommunala och regionala tjänstemän och politiker från Vietnam, på plats finns även ICLD:s programchef, Karin Norlin-Bogren och representanter från Piteå kommun.

Pressen bjuds in att närvara i Stadshuset torsdag 13 juni kl 13.00

Piteå kommun och provinsen An Giang i Vietnam har sedan 2012 samarbetat i ett så kallat partnerskapsprojekt finansierat av SIDA via ICLD (internationellt centrum för lokal demokrati). Projektet är nu inne i en tredje treårsperiod där fokus är att arbeta med genomförandet av de aktiviteter som tagits fram under förra projektperioden.

  • Första perioden 2012 -2014 klimat och energiplan enligt Piteåmodell
  • Andra perioden 2015 -2017 en handlingsplan för att uppnå mål som fastslogs i klimat och energiplanen
  • Tredje perioden 2018 – 2020 stödja arbetet med att genomföra aktiviteterna i den handlingsplan som blev fastställd hösten 2017.

Läs mer på vår hemsida: https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Internationellt/Ovriga-samarbetslander/Vietnam/projekt-2018-2020/

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/