Nytt projekt ska hjälpa unga på vägen mot jobb eller studier

Idag genomfördes en kickoff för ett nytt samarbetsprojekt med Piteå kommun som projektägare. Projektet heter Motivera och Aktivera och går ut på att korta tiden för personer i åldern 15-29 år från sysslolöshet till arbete eller studier. Projektet är ett samarbete mellan fyra kommuner och sträcker sig fram till mars 2022.

Motivera och Aktivera vänder sig till personer i åldern 15–29 år som varken arbetar eller studerar. Ambitionen med projektet är att förbättra samarbetet mellan olika aktörer så att tiden då de unga inte har någon aktivitet ska kortas.

– Unga som är arbetslösa en längre tid har svårt att hitta aktivitet. De tenderar att bli kvar hemma, hos Socialtjänsten eller hos Arbetsförmedlingen en onödigt lång tid. Därför kommer vi att ta fram gemensamma rutiner och ett förenat synsätt, för att på så sätt snabba på processen för att hjälpa unga till utbildningen eller arbete, berättar Ylva Lindström, projektledare.

Ungas etablering på arbetsmarknaden har varit en viktig och engagerande fråga under många år. Och än i dag är arbetslösheten bland unga mellan 15 och 29 år högre än i övriga grupper

Viktigt få fler till jobb
Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre invånare ökar, medan det blir allt färre unga som tar ett kliv in på arbetsmarknaden.

– Det gör att satsningen är jätteviktig för deltagande kommuner. Vi måste ge alla som kan en möjlighet att komma i arbete, säger projektledaren.

Under projektets gång kommer 120 unga personer att erbjudas stöd och hjälp att hitta sin väg till studier eller arbete. Genom personligt stöd och löpande uppföljningar under projektet kan deltagarna ges bästa möjliga chans att lyckas på arbetsmarknaden.

– Vi kan fungera som en brygga mellan de unga och myndigheter eller andra samverkanspartners. Det är något som känns svårt för många unga. 

Fakta om projektet
Motivera och Aktivera är ett Europeiskt Socialfondsprojekt som pågår från den 1 mars 2019 till den 4 mars 2022. Projektet bygger på en samverkan mellan projektägaren Piteå kommun, Skellefteå kommun, Älvsbyns kommun och Arvidsjaurs kommun. Övriga samverkanspartners är Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Samordningsförbunden i Piteå och Älvsbyn kommuner.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046