Fokus på klimatsmart mat i skola och omsorg

Maten vi äter står för 25 procent av svenskarnas totala klimatavtryck. Med en vilja att förändra och göra kloka val kan måltiderna bli både bättre och klimatsmartare. Nu har Piteå kommuns måltidsservice tagit två initiativ inför hållbarhetsveckan 16-22 september, för att bidra till en hållbar utveckling; en regional konferens och en mer klimatsmart meny för såväl skolbarn som äldre.

Maten vi äter – produktionen, transporterna och konsumtionen – har en stor inverkan på det globala klimatet. En fjärdedel av svenskarnas klimatpåverkan kan härledas till maten vi äter, enligt Livsmedelsverkets hemsida.

Piteå kommuns måltidsservice har sen tidigare jobbat med att öka andelen lokalproducerad mat på menyn för att bli alltmer miljövänlig. I början av året tog de ett steg till och började på allvar belysa frågan: Hur ska vi klimatanpassa maten i skola och omsorg? Det landade i beslutet att anordna en regional konferens för att belysa frågan, utbyta erfarenheter och kunskap samt inspirera till förändring.

Konferens om den offentliga måltiden
Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan, men frågan är bredare än så. Det handlar också om hur vi ska tänka när vi upphandlar livsmedel och hur vi ska jobba för att minska matsvinnet.

Konferensen Den offentliga måltidens betydelse för barn och äldres hälsa rör sig runt dessa frågor och anordnas tisdag 17 september på Nolia City Konferens i Piteå.

– Vi hopps att konferensen både kan ge svar på några frågor och inspirera till förändring, säger Marita Björkman, ordförande i Fastighets- och servicenämnden.

Konferens riktar sig till personer som på olika sätt beslutar, påverkar och jobbar med offentliga måltider, allt från kommunalråd, kommunchefer och politiker till strateger och andra tjänstemän som jobbar med frågan i länets alla kommuner.

– Vi hoppas också att rektorer och omsorgschefer är intresserade av måltidens betydelse och kommer till konferensen för att lära sig mer, säger Helena Lundberg, avdelningschef för Måltidsservice.

Klimatsmart meny under hållbarhetsveckan
Veckan 38 är det SEE-veckan, en vecka när privata aktörer, organisationer, kommuner och myndigheter i Norrbotten lyfter hållbarhetsfrågan lite extra. Konferensen är ett sätt för kommunen att medverka, gratis bussar hela veckan är ett annat. Ett tredje sätt att lyfta klimatfrågan under hållbarhetsveckan är att skolans och omsorgens meny klimatanpassas i högre grad

I Piteås skolor och förskolor serveras alltid tre alternativ, varav ett är vegetariskt och ett är en veckosoppa. Under hållbarhetsveckan är dessutom maten vald utifrån minskad klimatpåverkan för att visa hur måltiderna kan göra skillnad, att det handlar om våra val och försöka visa alternativ.

– Vi kommer servera kött med lägre klimatpåverkan, exempelvis kyckling från Sverige istället för nötkött. De blir fler växtbaserade måltider, fler baljväxter, rotfrukter och en salladsbuffé utifrån säsong. Sen blir det bulgur istället för ris och potatis- och purjulöksoppa serveras som veckosoppa, säger Helena Lundberg.

– Genom medvetna val och minskat matsvinn kan både förskola/skola och äldreomsorg bidra till en bättre miljö. Vi hoppas att både konferensen och den klimatanpassade menyn under veckan 38 kan inspirera fler att välja hållbar mat – både hemma och i det offentliga köket, avslutar Marita Björkman.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046