Stort engagemang för framtidens Socialtjänst

Under en och en halv dag har ett 80-tal personer från olika delar av Socialtjänsten samlats för att tillsammans ta fram ett underlag till den utvecklingsplan som ska göras för Socialtjänsten för de närmaste åren.

Inledningsvis pratade socialtjänstens ledning om att 2019 har varit organisationens år inom förvaltningen. Under året har exempelvis flera ledningsgrupper blivit en gemensam ledningsgrupp för Socialtjänsten. Dessutom har beslut fattats om en ny organisation som träder i kraft från januari 2020. Nästa år ska bli verksamhetens år och utvecklingsplanen ska visa vägen.

– Det är viktigt att de som är med på workshopen känner att man har möjlighet att påverka, säger Eva Börjesson Öhman, biträdande förvaltningschef.

Medarbetarna på plats utryckte att de var förväntansfulla inför dagarna. Under ledning av HRM, affärsutveckling delades den stora gruppen upp i tre mindre grupper, där olika inriktningar valdes för diskussionerna. I grupperna finns de flesta yrkesgrupperna inom Socialtjänsten representerade.

– Jag blir glad över det stora engagemanget, säger Johan Gustafsson, konsult på HRM.

Frågor som digitalisering, samplanerade uppdrag, hemmaplanslösningar, lokaler, kompetensförsörjning och servicetjänster är några av frågorna som diskuterats. Annika Moren, som jobbar som enhetschef inom äldreomsorgen tycker att det varit bra dagar.

– Vi har haft mycket erfarenhetsutbyte där vi tillsammans har försökt att tänka utanför boxen när vi lyft de utmaningar vi står inför.

Hon får medhåll av Sanna Öqvist, familjebehandlare på Barn och familj.

– Det är bra att samla olika kompetenser för vi ser på frågorna från olika infallsvinklar, säger Sanna Öqvist, familjebehandlare på Barn och familj.

Även politiker fanns representerade på workshopen. Sven-Gösta Pettersson som är ordförande i socialnämnden har gått runt i de olika arbetsgrupperna och lyssnat på diskussionerna.

– Socialtjänstens personal har många tankar kring hur vi tillsammans ska jobba med de utmaningar vi står inför. Det finns ett driv som vi ska ta vara på, säger Sven-Gösta Pettersson.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046