Piteå kommun visar upp sitt mångfaldsarbete på nordiskt forum om mänskliga rättigheter

I veckan , 14-16 november, genomförs MR-dagarna i Linköping. Det är Nordens största arrangemang som fokuserar på mänskliga rättigheter. Piteå kommun finns på plats för att utbyta erfarenheter och berätta om Piteås resa mot att bli MR-kommun.

Sedan 2000 har Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, anordnats i Sverige. Det är en viktig mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideella organisationer som arbetar med, eller vill lära mer om, mänskliga rättigheter.

Vid årets forum 14-16 november ska Piteå kommun medverka och berätta om sitt arbete med mänskliga rättigheter och resan mot att vara MR-kommun år 2021.

– MR-dagarna är till för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre på den politiska dagordningen. Det är det enda forumet i sitt slag i Norden och samlar mellan tre och fem tusen deltagare varje år, berättar Vera Renberg, processledare som samordnar arbetet med mänskliga rättigheter i Piteå kommun.

I Piteå kommun jobbar kommunen och företag, föreningar och andra aktörer gemensamt under parollen Ett Piteå för alla. Det är ett viktigt fokus för kommunens närvaro under MR- dagarna, även att vi gemensamt strävar efter att Piteå ska vara en MR-kommun 2021 år när Piteå firar 400 år. Det övergripande politiska målet för allt arbete inom mångfald och mänskliga rättigheter är ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund”

– Vi har kommit en bra bit på vägen. Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser är inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem. Vi jobbar också tillsammans med många aktörer i kommunen, där mångfaldsdiplomeringen av företag, föreningar och organisationer är ett exempel.

Positiv uppmärksamhet för Piteå kommuns mångfaldsarbete

Mänskliga rättigheter är grunden i all offentlig verksamhet, som en del i de globala målen för hållbar utveckling. Piteå kommun som jobbat länge med frågan har också fått uppmärksamhet och ibland lyfts fram som en kommun som synliggjort frågan på ett bra sätt.

– Det konkreta arbetet sker ju i ordinarie verksamhet inom bland annat folkhälsa, barn och unga, utbildning, medborgardialog, jämställdhetsarbete, integration och tillgänglighet. Men vi har också gjort kampanjer externt för att medvetandegöra, vi har en egen informativ webbplats om mångfald och vi samverkar ständigt för att lära oss mer. Det gör det extraroligt när vi får höra att Piteå kommun lyfts fram som ett gott exempel – bland annat av Raol Wallenbergsstiftelsen, konstaterar Vera Renberg.

Fyra representanter från kommunen kommer att finnas på plats i Linköping: Vera Renberg processledare MR och mångfald: Anette Christoffersson processledare medborgardialog: Helena Lindehag folkhälsostrateg och Lena Sturk, jämställdhetsstrateg.

Även Rättighetscentrum Norrbotten, en av PIteå kommuns samarbetspartners, kommer vara med i montern. 

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida https://pitea.mynewsdesk.com/rss/current_news/1046