Piteås företagare rankar medias attityder till företagande sämst i landet

Norrköpings Tidningar (NTM) är sveriges största morgontidningskoncern och äger numer även Piteå-Tidningen.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. I år hamnade Piteå på 217 plats av 290 och tappade 77 platser från året innan. På en av delfrågorna i enkäten hamnade Piteå på plats 290. Den gällde medias attityder till företagande och där var man sämst i landet enligt svaren från företagen.

En av faktorerna i undersökningen visar hur företagarna upplever medias attityder till företagande. Media speglar samhället och har möjlighet att i stor utsträckning påverka bilden av det lokala näringslivet. Att visa en ensidigt negativ bild av företag och företagande skapar ett klimat där färre vill starta och driva företag. Genom att lyfta fram framgångsrika företagare skapas också förebilder för unga människor som går i tankar om att starta företag.

Jokkmokk, Övertorneå, Haparanda och Älvsbyn har klättrat i rankingen som Svenskt näringsliv nyligen släppt. Kommunernas förbättringar härleder till företagens upplevelser av en effektiv myndighetsutövning. Jokkmokk är årets klättrare och förbättrar sig med 60 platser.

Sju av 14 kommuner i Norrbotten klättrar i årets ranking av företagsklimatet. Boden intar tätpositionen som etta i Norrbotten och är inne på topp 100 i Sverige. Luleå behåller andraplaceringen, trots ett tapp på 26 platser sett till riket.

FAKTA

1284 svar från Norrbottens företagare

Totalt svarade över 30 0000 företag på årets enkät som genomfördes mellan januari och april 2019 av Demoskop på Svenskt näringslivs uppdrag. Svarsfrekvensen från företagen var 49 procent. Svenskt näringsliv utgår från att företagsklimat kan mätas som ”de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen”. Det är också detta som ligger till grund för rankingen som genomförs varje år.

Källa: Svenskt Näringsliv